Signalni stupovi i lampe

Signalni stupovi Ø70mm
- modularni i kombinacije do 7 elemenata
- stalnog ili trepćućeg svjetla
- pulsirajućeg ili kontinuiranog tona


Signalne lampe Ø62mm
- stalnog ili trepćućeg svjetla
- pulsirajućeg ili kontinuiranog tona
Katalog signalnih stupova i lampi (PDF)