SIGNALNE SKLOPKE

Signalne sklopke služe za prekidanje pomoćnih strujnih krugova nazivnih napona do 690V i termičkih struja do 25A. Primjenjuju se najčešće na rastavljačima i prekidačima srednjeg i visokog napona, ali se isto tako mogu primjenjivati i za potrebe svjetlećih reklama i sličnih uređaja.

U ponudi su dvije izvedbe

  • otvorena izvedba - tipna oznaka SN
  • sa zaštitnim limenim poklopcem - tipna oznaka SNL

 

Katalog signalnih sklopki(PDF)