Ulošci osigurača aR i gR  karakteristike niskonaponski su ultra-brzi rastalni ulošci velike prekidne moći.

Ulošci sa gR karakteristikom namijenjeni su za zaštitu poluvodičkih komponenti u području od većih preopterećenja do struja kratkog spoja koje odgovaraju prekidnoj moći osigurača.

Ulošci sa aR karakteristikom namijenjeni su prvenstveno za zaštitu od kratkog spoja.


Posebnosti:
- velika prekidna moć
- nožasti i vijčani kontakti
- u skladu s normama: HRN/EN 60269, IEC 60269, DIN/EN 60269, DIN/VDE 0636, GOST R 50339

Katalog uložaka osigurača (PDF)