Ulošci osigurača gG karakteristike namijenjeni su za zaštitu vodova, kabela i električke opreme od preopterećenja i struja kratkog spoja. 

Ulošci se proizvode u veličinama 00, 0, 1, 2 i 3, a kod manjih nazivnih struja postoje izvedbe sa smanjenim dimenzijama-reducirane veličine 00C, 1C, 2C i 3C.


Posebnosti:
- velika prekidna moć
- nožasti kontakti
- u skladu s normama: HRN/EN 60269, IEC 60269, DIN/EN 60269, DIN/VDE 0636, GOST R 50339 
Katalog uložaka osigurača (PDF)