Rotorski uljni pokretači motora

 

Rotorski uljni pokretači za pokretanje kliznokolutnih motora sastoje se od stepenaste preklopke sa odgovarajućim brojem pokretačkih položaja i otpornika, koji su uronjeni u ulje. Kontakti preklopke dimenzionirani su samo za pokretanje, dok su krajnji kontakti dimenzionirani za trajno opterećenje nazivnom strujom rotora.


Posebnosti:
- za pokretanje kliznokolutnih motora snaga do 2800kW s pola tereta ili do 1400kW s punim teretom
- maksimalni rotorski napon do 2000V
- maksimalna rotorska struja do 1000A
- stupanj mehaničke zaštite IP44 (na zahtjev IP54)
- opremljeni motornim pogonom za daljinsko upravljanje
- u skladu s normom IEC 60529


Katalog rotorskih uljnih pokretača (PDF)