Plinski (Buchholz) releji

Služe za signalizaciju i davanje komande za isklapanje transformatora u slučaju razvijanja plinova, gubitka ulja ili porasta pritiska ulja uslijed kvara u transformatoru.

Releji su u skladu s normama DIN/VDE 0660 i DIN 42566.


Tipovi:
- 2RB1
- 2RB2
- 2RB3

Katalog plinskih releja (PDF)