Rastavne sklopke serije NS

Rastavne sklopke serije NS namijenjene su za sklapanje i izoliranje u transformatorskim stanicama, sabirničkim sustavima, aparatnim grupama i spojnim poljima.
Izvode se u fiksnoj izvedbi s prednjim ili stražnjim priključnicama.


Posebnosti:

- za nazivne struje od 250 do 1600A
- nazivna kratkospojna uklopna moć (Icm) do 52,5kA
- nazivna kratkotrajno podnosiva struja (Icw) do 22,5kA/1s
- pozitivno (direktno) otvaranje kontakata
- jasno vidljiv status stanja rastavne sklopke
- odgovaraju normi IEC 60947-3 s glavnom funkcijom izoliranja

Katalog rastavnih sklopki serije NS (PDF)