RASTAVNE SKLOPKE

Rastavne sklopke su sklopni aparati koji služe za sklapanje i izoliranje električnih strujnih krugova.

Odlikuju se visokim stupnjem kompaktnosti, velikim iznosima kratkotrajnih podnosivih struja te velikom mehaničkom i električnom trajnošću.