RASTAVNE SKLOPKE


Rastavne sklopke su sklopni aparati koji služe za sklapanje i izoliranje električnih strujnih krugova.

Odlikuju se visokim stupnjem kompaktnosti, velikim iznosima kratkotrajnih podnosivih struja te velikom mehaničkom i električnom trajnošću.

Postoje dvije serije:
- serija CS za nazivne struje od 16 do 200A
- serija NS za nazivne struje od 250 do 1600A