Prekidači s diferencijalnom zaštitom

Prekidači s diferencijalnom zaštitom serije KZ su specijalne izvedbe prekidača serije KN koji objedinjuju funkciju prekidača i uređaja za zaštitu od opasnog dodirnog napona.

Posebnosti:
- jedinstveni prekidači na Europskom tržištu koji u standardnom kućištu sadrže zaštitu od preopterećenja i kratkog spoja te diferencijalnu zaštitu
- dvije dimenzijske veličine za nazivne struje prekidača od 20 do 250A
- istih dimenzija kao i prekidači serije KN
- granične prekidne moći (Icu) do 65kA pri 400V~
- podesivi toplinski i magnetski okidači
- diferencijalna zaštita tipa A
- podesiv prag prorade diferencijalne struje od 30mA do 3000mA
- podesivo vrijeme okidanja za zaštitu od diferencijalne struje
- pozitivno (direktno) otvaranje kontakata
- čvrste izvedbe sa priključnicama prednjim ili stražnjim
- jasno vidljiv status stanja prekidača i indikacije diferencijalne zaštite
- velik broj prigradnji

Katalog prekidača serije KZ (PDF)