Otvoreni prekidači serije KA

Prekidači serije KA su prekidači otvorene izvedbe za nazivne struje od 200 do 6300A, koji svojim konstrukcijskim karakteristikama osiguravaju pouzdan rad te visoke prekidne moći.

Posebnosti:
- prvi otvoreni prekidači na svijetu s dva prekidna mjesta
- četiri dimenzijske veličine
- prekidne moći (Icu=Ics) od 65 do 135kA pri 400V~
- kratkotrajno podnosiva struja (Icw) jednaka je pogonskoj prekidnoj moći (Ics)
- vrijeme prekidanja kratkog spoja manje od 30ms
- tri različita tipa višefunkcijskih elektroničkih zaštitnih nadstrujnih okidača
- svi tipovi zaštitnih nadstrujnih okidača opremljeni su LSI zaštitom kao standardnom
- jasno vidljiv status stanja prekidača
- velik broj prigradnji
- dvostruki sustav napajanja isklopnih i uklopnih okidača.

Katalog prekidača serije KA (PDF)