Kompaktni prekidači serija KN i KNV

Kompaktni prekidači serija KN i KNV odlikuju se visokim stupnjem kompaktnosti, visokim prekidnim moćima, te svojim konstrukcijskim karakteristikama osiguravaju pouzdan rad i minimalno održavanje.

Mogu biti opremljeni termomagnetskim ili mikroprocesorskim okidačima, kao i čitavim nizom prigradnji (podnaponski okidač ili okidač za daljinsko isklapanje, pomoćne sklopke, motorni pogon, zaštitni poklopci, mehaničke blokade, okretne ručice ...).

Posebnosti:

- pet dimenzijskih veličina za nazivne struje od 20 do 1600A
- granične prekidne moći (Icu) od 50 do 100kA pri 400V~
- mikroprocesorski okidači od veličine 250A do 1600A
- podesivi toplinski i magnetski okidači
- pozitivno (direktno) otvaranje kontakata
- jasno vidljiv status stanja prekidača

 

Katalog prekidača serije KN/KNV (PDF)