OSIGURAČ-RASTAVNE SKLOPKE

Osigurač-rastavne sklopke su niskonaponski sklopni aparati koji omogućavaju sigurno uklapanje i isklapanje električnih strujnih krugova pod teretom, ovisno o naponu i kategoriji upotrebe.

Osnovna namjena im je zaštita električne opreme od kratkog spoja i preopterećenja korištenjem nožastih uložaka osigurača.