Mjerni ormarići

Mjerni ormarići za fotonaponske elektrane  objedinjuju funkciju priključenja i mjernog mjesta fotonaponske elektrane i postojeće niskonaponske mreže.
Priključak na postojeću niskonaponsku mrežu, kao i na fotonaponsku elektranu, ostvaruje se preko četveropolne ili dvopolne  osigurač-rastavne sklopke.
Mjerenje električne energije vrši se dvosmjernim digitalnim brojilom.

Izvedbe ormarića:
- samostojeći
- ugradni / nadgradni
Katalog mjernih ormarića (PDF)