Rastavne sklopke serije PV

 

Rastavne sklopke serije PV namijenjene su za sklapanje istosmjernih strujnih krugova. Posebno oblikovani kontakti osiguravaju sigurno i efikasno prekidanje istosmjerne struje.

Ovaj tip sklopke izvodi se u jednoj dimenzijskoj veličini za nazivne pogonske struje 25/32/40A u kategoriji upotrebe DC21B, te za nazivne pogonske napone do 1500 V DC.

Primjenu nalaze u istosmjernim strujnim krugovima uključujući i fotonaponske sustave.

 

Posebnosti:
- kompaktna konstrukcija
- u skladu s normomama IEC 60947 te IEC 60364-7-712
- stupanj mehaničke zaštite IP65
- montaža na DIN šinu ili pomoću vijaka

Katalog rastavnih sklopki serije PV (PDF)