Razvodni ormari

Razvodni ormari  koriste se za razvod električne energije u industrijskim, prijenosnim i distributivnim postrojenjima.

Razvod električne energije najčešće se ostvaruje  putem izoliranih, te rastavnih osigurač pruga koje se ugrađuju na odgovarajući sustav sabirnica.

Tipovi razvodnih ormara:
- samostojeći razvodni ormari
- mrežni razdjelni ormari
- etažni razdjelnik
Katalog razvodnih ormara (PDF)