Priključno-mjerni ormari

Priključno-mjerni ormari objedinjuju funkciju priključenja s postojeće niskonaponske mreže i mjernog mjesta stambenih objekata individualne izgradnje, poslovnih prostora, manjih industrijskih objekata.

Oblikom i dimenzijama ormara omogućena je ugradnja svih standardnih vrsta i tipova opreme za priključenje, zaštitu,  ograničenje potrošnje električne energije, te ugradnja svih vrsta mjernih i tarifnih uređaja.

Tipovi priključno-mjernih ormara:
- Kućni priključno-mjerni ormar
- Samostojeći priključno-mjerni ormar
- Samostojeći priključno-mjerni ormar za poluizravno mjerenje
- Samostojeći priključno-mjerni ormar za fotonaponske elektrane
- Priključno-mjerni ormar za potrošače i proizvođače električne energije
- Sekcijski priključno-mjerni ormar
Katalog priključno-mjernih ormara (PDF)