Ormari javne rasvjete

Ormari javne rasvjete namijenjeni su za mjerenje utroška električne energije javne rasvjete i za upravljanje javnom rasvjetom.

Prema napajanju i mjerenju električne energije izrađujemo dva osnovna tipa ormara javne rasvjete:
- ormar javne rasvjete s izravnim mjerenjem električne energije (do 100A)
- ormar javne rasvjete s poluizravnim mjerenjem električne energije (više od 100A)
Katalog ormara javne rasvjete(PDF)