SKLOPNICI I PREOPTERETNI RELEJI

Sklopnici i pribor
Sklopnike dijelimo u tri grupe
• Minijaturni sklopnici
• Modularni sklopnici
• Veliki sklopnici
Širok spektar pribora (pomoćni kontakti, ograničavači prenapona, itd.)

Instalacijski (modularni) sklopnici
Sklopnici koje karakterizira tihi rad. Dvopolne, tropolne i četveropolne izvedbe širinskog modula 17,5mm.

Preopteretni releji
Releji za zaštitu elektromotornih pogona od struja preopterećenja.

Sklopnici za sklapanje kondenzatorskih baterija
Služe za ograničavanje i sklapanje struja kondenzatorskih baterija kod uređaja za kompenzaciju jalove snage.