Osigurač-rastavne pruge

Osigurač-rastavna pruga tipa ORP je tropolni niskonaponski sklopni aparat koji omogućuje sigurno uklapanje i isklapanje električnih strujnih krugova pod teretom, ovisno o naponu i kategoriji upotrebe.
 
Osnovna namjena im je zaštita električne opreme od struja kratkog spoja i struja preopterećenja korištenjem nožastih uložaka osigurača.


Posebnosti:
- izrađuju se u veličinama  00, 1, 2, 3 za nazivne struje 160, 250, 400 i 630A
- svi kontaktni dijelovi izrađeni su od posrebrenog bakra
- za veličinu 00 montaža na sabirnički sistem razmaka 100mm, a korištenjem adaptera moguća je ugradnja na sabirnički sistem razmaka 185mm
- za veličine 1, 2, 3 montaža na sabirnički sistem razmaka 185mm
- u skladu s normama: IEC 60947-1, IEC 60947-3, IEC 60269-1, IEC 60269-2 

Katalog osigurač-rastavnih pruga (PDF)