Izolirane osigurač-pruge

Izolirana osigurač-pruga tipa OP predstavlja tropolno podnožje u vertikalnoj izvedbi za montažu na sabirnički sistem. Koristi se kao podnožje za  nožaste uloške osigurača.

Posebno oblikovane zaštitne kape omogućuju sigurno ulaganje i vađenje uložaka pomoću za to predviđene ručice.

Posebno oblikovani i zaštićeni lira kontakti garancija su velike električne i mehaničke trajnosti.
 

Posebnosti:
- izrađuju se u veličinama  00, 1, 2, 3 za nazivne struje 160, 250, 400 i 630A
- svi kontaktni dijelovi izrađeni su od posrebrenog bakra
- za veličinu 00 montaža na sabirnički sistem razmaka 100mm, a korištenjem adaptera moguća je ugradnja na sabirnički sistem razmaka 185mm
- za veličine 1, 2, 3 montaža na sabirnički sistem razmaka 185mm
- u skladu s normama: IEC 60947-1, IEC 60947-3, IEC 60269-1, IEC 60269-2 

Katalog izoliranih osigurač-pruga (PDF)