Osigurač pruge

Postoje dvije izvedbe osigurač-pruga:
- izolirane osigurač-pruge
- osigurač-rastavne pruge

Obje izvedbe dostupne su u veličinama 00, 1, 2 i 3, a predviđene su za montažu na sabirnički sistem razmaka 100/185mm.

Pruge su u skladu sa slijedećim normama: IEC 60947-1, IEC 60947-3, IEC 60269-1, IEC 60269-2.