Novi certifikati

1. 3. 2017 Uspješno završena ispitivanja rastavnih sklopki serije PV i grebenaste sklopke GA20.

 
Rastavne sklopke serije PV, namijenjene za sklapanje istosmjernih strujnih krugova, uspješno su testirane u laboratoriju KEMA-KEUR u skladu s normom IEC 60947-3: 2009. 
   
   
Nova grebenasta sklopka GA20, s 4 kontakta po sklopnom elementu, certificirana je za američko i kanadsko tržište, sukladno normama UL508 (UL60947-1) i C22.2 No. 60947-1-13.