GALVANSKO SREBRENJE

Postupak galvanskog srebrenja sastoji se od elektrolitskog prevlačenja metalnih površina srebrom. Ovisno o dimenzijama i karakteristikama predmeta, srebrenje izvodimo u bubnju ili na ovjes:

Srebrenje u bubnjevima

  • koristi se za srebrenje sitnih predmeta 
  • debljina sloja obično je u granicama 4-12 µm

 

Srebrenje na nosačima

  • koristi se za srebrenje krupnijih predmeta veće mase
  • debljina prevlake kreće se u granicama 4-20 µm
  • veličina predmeta koju možemo srebriti je uvjetovana dimenzijama kade
  • maksimalne dimenzije predmeta za obradu: 1800x550x700 mm