GALVANSKO NIKLANJE

Postupak galvanskog niklanja sastoji se od elektrolitskog prevlačenja metalnih površina niklom. Galvanske prevlake nikla imaju dobra mehanička svojstva i lijep izgled koji se odlikuje visokim sjajem. Moguće je niklati čelik, bakar i mjed. Ovisno o dimenzijama i karakteristikama predmeta, niklanje izvodimo u bubnju ili na ovjes:

Niklanje u bubnjevima

  • koristi se za niklanje sitnih predmeta
  • debljina sloja obično je u granicama 4-12 µm

 

Niklanje na nosačima

  • koristi se za niklanje krupnijih predmeta veće mase
  • debljina prevlake kreće se u granicama 4-15 µm
  • veličina predmeta koju možemo kositriti na nosačima je uvjetovana dimenzijama kade
  • maksimalne dimenzije predmeta za obradu: 1800x550x700 mm