GALVANSKO CINČANJE  

Naziva se još i hladno cinčanje, a sastoji se od elektrolitskog prevlačenja metalnih površina cinkom u svrhu antikorozivne zaštite osnovnog metala.

Koristimo tehnologiju slabo kiselog kloridnog cinka. Prevlake cinka aplicirane ovim postupkom cinčanja odlikuju se visokim sjajem i dobrom korozivnom postojanošću, a moguće je cinčati predmete od niskolegiranih i legiranih čelika, sivog lijeva, mesinga, bakra i bakrenih legura. Ovisno o dimenzijama i karakteristikama predmeta, cinčanje se izvodi na dvije linije.

Cinčanje u bubnjevima

  • koristi se za cinčanje sitnih predmeta (vijaka, matica, pločica i sl.)
  • kapacitet bubnja je 30-40 kg
  • debljina prevlake cinka je 5-12 µm

 

Cinčanje na nosačima

  • koristi se za cinčanje predmeta veće mase i većih dimenzija
  • debljina prevlake cinka kreće se u granicama 5-25 µm
  • veličina predmeta koju možemo cinčati na nosačima je uvjetovana dimenzijama kada u liniji
  • maksimalne dimenzije predmeta za obradu: 1800x550x700 mm

 

Kemijska obrada prevlake cinka

Da bi istovremeno poboljšali izgled i korozivnu otpornost pocinčanih prevlaka, nakon cinčanja prevlake se naknadno pasiviziraju, odnosno kromatiraju.

Nudimo mogućnost sljedećih vrsta pasivizacije:

  • plava trovalentna (Cr III) pasivizacija
  • crna pasivizacija
 Za pregled stvarne veličine slike kliknite na sliku. Za pregled stvarne veličine slike kliknite na sliku.