Odjel prodaje

 

Domaća prodaja

e-mail: prodaja.nsp@koncar-ap.hr

tel:  01 2369 201
fax: 01 2318 918
Inozemna prodaja

e-mail: prodaja.nsp@koncar-ap.hr

tel:  +385 1 2369 245
fax: +385 1 2318 918