Odjel prodaje

 

Domaća prodaja

e-mail: prodaja@koncar-nsp.hr

tel:  01 2369 201, 2369 289
fax: 01 2395 659, 2305 606 
Inozemna prodaja

e-mail: export@koncar-nsp.hr

tel:  +385 1 2318 115, 2369 245
fax: +385 1 2318 918