Katalozi


Grupni katalog-sklopke Niskonaponski sklopni aparati
               
Grebenaste sklopke    Serija GN  Serija GX  Serija GF  Serija 4G  Serija GA  Katalog shema

Prekidači Kompaktni prekidači serija KN / KNV Otvoreni prekidači serije KA Prekidači s diferencijalnom zaštitom KZ Prekidači serija ASM, BM, E, N, NH

Rastavne sklopke Serija CS Serija NS

Ulošci osigurača i podnožja Ulošci osigurača i podnožja

Osigurač-rastavljač Osigurač- rastavljač

Osigurač-pruge OP, ORP i osigurač-rastavne sklopke OS Sklopni aparati s ulošcima osigurača

Sklopnici i preopteretni releji Sklopnici i pribor Preopteretni releji Instalacijski sklopnici Sklopnici za sklapanje kondenzatorskih baterija

Oprema za fotonaponske sustave Rastavne sklopke serije CSP Rastavne sklopke serije PV Ormarići i priključne kutije

Upravljačko-signalni elementi Serija 1TP22 Serija LM/LP/LPC Serija Platinum Signalni stupovi i lampe Granične, mikro i nožne sklopke Signalne sklopke

Zaštita i upravljanje motorima Elektromehanički pokretači Tiristorski pokretači Frekventni pretvarači Motorski prekidači serije SM Motorski prekidači serije MS

Mjerenje i nadzor energije Strujni transformatori Automatski regulatori faktora snage Automatski uređaji za preklapanje Digitalni mjerni instrumenti Mjerila energije

Automatizacija i upravljanje Zaštitni releji Vremenski releji Mjerači nivoa Automatski punjači baterija AC-DC pretvarači Diferencijalni releji

Specijalni aparati Rotorski uljni pokretači motora Buchholz releji Sušionici zraka Otpornici za uzemljenje zvjezdišta generatora Otpornici Otpornici za uzemljenje zvjezdišta distributivne mreže

Kabelski ormari i komponente Kabelski ormari Potporni izolatori Redne stezaljke