Ulošci osigurača i podnožja


Ulošci osigurača

3NVO-00C, 3NVO-00C SFL

 3NVO-1C, 3NVO-1, 3NVO-1CI, 3NVO-1I 3NVO-2C, 3NVO-2, 3NVO-2CI, 3NVO-2I
                  

Podnožja uložaka osigurača

NP-00 NP-1, -2, -3